讲中国历史,看历史知识,尽在利来国际娱乐平台网

乌鸦名声不好是被冤枉的!古时是吉祥鸟报喜鸟

来源:利来国际娱乐平台2017-11-13 11:27:53责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】在与人类关系密切的鸟类中,乌鸦的名声很不好。这对乌鸦来说是天大的冤枉,其实,乌鸦是个吉祥鸟。水有源,树有根。乌鸦的名声不好是有根源的。首先,它的形象不雅,歌声不…

zàirénlèiguānqiēdeniǎolèizhōng,demíngshēnghěnhǎo zhèduìláishuōshìtiāndeyuānwǎng,shí,shìxiángniǎo 


shuǐyǒuyuán,shùyǒugēn demíngshēnghǎoshìyǒugēnyuánde shǒuxiān,dexíngxiàng,shēngměi tōnghúnhēi,méiyǒuquèpiāoliàng,quèlíng,méiyǒuyànhuó,juānguāiqiǎo,gèngméiyǒuhuángyīngyōuměidehóu,jiàoláishā ěr,rénmentīngjiùhuìzhòuméitóu ,dàishénhuà huǐhuài ledexíngxiàng deshénhuàshuō,tàiyángshénāluóxiàngliàn,pàizuòwéishèngniǎodejiānshìdecāoshǒu tiān,kàndàonánwǎnglái,wéipǐnhángduān,huíláijiùxiàngāluóbàogào,āluózhīxiàshèshāle hòuláishìshízhèngmíngbìngwèinántōng,shì,āluóyòuqiān,使shǐbèishànglepiàndeèmíng zài,zhōngguódàideshūzhōngshuō,chángchángdàibiǎozhewáng kǒngèyùn,shènzhìliándejiàoshēngbèikànzuòshìxiángzhīzhào tángdàiduànchéngshìzài qiúyáng zhōngshuō: míngshànghǎoyīn  érxìnderénduìzhèxiēchuánshuōjìngránshēnxìn shì,便biànyǒulezhīzhòng zuǐ tiānxiàbānhēiděngshuō,duōshùrénduìdetàishìtǎoyàn fǎngǎn,shènzhìmièshì 

shí,yǒugèngduōdediǎnbiǎomíngshìxiángniǎo bàoniǎo zǎozàishāngcháo,jiùyǒu bào,shǐyǒuzhōuxìng deshǐchuánshuō
hàndàidǒngzhòngshūzài chūnqiūfán· tónglèixiàngdòng zhōngyǐn shàngshūchuán : zhōujiāngxìngshí,yǒuchìniǎoxiánzhīshénérwángzhīshàng,wáng,zhūjiē  zhèsuǒshuōde chìniǎo zhǐdejiùshì tónglèishuōzài huáinán  zuǒchuán  shǐ děngshǐzhōngyǒuzǎi tángdàishīrénzhāngde yǐn yuē: qín,zhǎngānrénjiā rénzuìqiúzài,qīngjiāmàichǎnjiāngshú shǎotīng,zhīshìguānjiāyǒushèshū xiàchuángxīnzhòngmèi,wèimíngshàngtángjiù shǎo,shèn jiètíngshùzuògāocháo,niánniánlìngshāngěrchú  jiàn,bàozàidāngshíjīngshìzhòngréngōngrèndeshìshí érdōngběidezhexiānmínjǐnkànzuòshìbàoniǎo,gèngdāngzuòbǎoshén liúchuánzhe jiùzhǔ deshì:dāngnián,ěrchìmíngjun1jiāozhànchīlebàizhàng,suícán退tuìchūzhǎngchéng沿yán线xiàndezhènjìngbǎo,yóuxiǎoràojìnlepiànyǒuhēideshùlín míngjun1zhuīláishí,ěrchìdexīndàolesǎngyǎnér dāngmíngjun1detànzhèngyàojìnshùlínchákànshí,shùlínzhōngrán léngléng fēileqún 


  míngjun1jiānglǐngkànshuō: shùshàng,línzhōngdìngrén! míngjun1suíchè èrshíduōniánhòu,qīngshìwéiniàntàiěrchìdezhèlínzhōngtuōxiǎn,lìngrénzhǎodàole hēishùlín ,bìngshùnzhìnián(1651nián)zàizhèpiàn  shàngxiūjiànlezuòhóngwěidemiào,qīnbiǎné ruìchāng  wéileniàndejiùmìngzhīēn,miàozàizhòngjiēhuòmiàohuìshí,chúleshāshēngshén,yóuyàoyòngqiēsuìdezhūxiàshuǐbànshàngsuì, shén  wài,běidāngshāndedàojiāojiāngdāngzuò shénniǎo ,cóngérxíngchéngleyǒudechuántǒng 


  guò,fánshìshàngdāngshāncháoshèngderén,dōuyàodàizhexiǎohuòbāozhīlèideshípǐnzhànzàinányánshéndàoshàng,biānshíxiàngwànzhàngxuán,biānqīnqiēhǎn ,kuàiláijiēshí! shì,chéngqúnjiéduìde便biànhuìyīngshēngérzhì,zhāngchìmíngjiào,bìngcóngkōngzhōngxiánzǒushí,cháoshèngderénrènwéizhèshìxiángzhīzhào zhè便biànshìdāngshānzhemíngdedòngjǐngzhī jiēshí  zhèdàiyīnmíng lǐng ,lǐngběiháijiànyǒumiào,miàochángniánxiānghuǒduàn 

 fǎn zhèzhòngrénjiēzhīdechéngdiǎn,shuōmíngleháishìniǎolèizhōngzuìdǒngxiàojìngdexiàoniǎo  běncǎogāng· qín· niǎo zhōngshuō: niǎochūshēng,liùshí,zhǎngfǎnliùshí,wèixiào  zàijiāzhūduōjīngdiǎnzhōng,kàndào fǎnqīn dezǎi,shì,nǎixiàoshùndediǎnxíng dāngmendelǎole bìngleérshíshí,xiǎo便biànchùwéixúnzhǎoshí,érqiěhuìshínònghěnkǒu,ràngjìnxiǎngtiānlúnzhī zài chénqíngbiǎo zhōngshuō: chénjīnniánshíyǒu,liú,jīnniánjiǔshíyǒuliù,shìchénjìnjiēxiàzhīzhǎng,bàoliúzhīduǎn niǎoqíng,yuànzhōngyǎng  zàikànlái,yàoxiàngfǎnyàngjìnxiàodào,duìcháotíngjìnzhōngyàozhòngyàoduō zhèngshìzhōngde niǎoqíng,yuànzhōngyǎng 使shǐchéngwéiletiānxiàrénjìnjiēzhīdemíngwén 


  zài  zhōng,zuòzhěbáijǐnzànsònglegǎnrénzhìshēndexiàodào,píngle xīnqín dezuòwéi zàikànlái,jiùshì niǎozhōngzhīcéngcān  


 shuǐ detónghuàshìjìnrénjiēzhī,zhècóngmiànshuōmíngshìyǒuzhìhuìde měiguóméngěrmàiěrxuédònghángwéizhuānjiā· láifēiěryánjiūxiàn,shìrénlèiwàiyǒuliúzhìshāngdedòng,zōngzhìshuǐpíngzhìjiāquǎnxiàngdāng biélìngrénjīngdeshì,jìngrányǒudàode 使shǐyònggōngdàodedenéng zàiběnsuǒxuéjìndeshíkǒu,jīngchángyǒuchéngqúndezàiděngdàihóngdēngdàolái zàiduōguāncháhòu,běndedòngyánjiūzhějīngxiàn,měidānghóngdēngliàngshí,fēidàomiànshàng,xùntáofàngdàotíngzàishàngdechēdelúntāixià děngdàojiāotōngzhǐshìdēngbiànchéng绿dēng,chēkāidòng便biàntáoniǎnsuì,mengǎnjǐnzàifēidàomiànshàngměicān duōyánjiūzhěchūjiélùn,hěnchuàngxīnxìng,shènzhì zhìzàogōng láiwánchénglèirèn suǒ,yàowéixuéshédeyīngshìzuìcōngmíngdeniǎo 

duìrénmenduìdejiě,shìxiānshēnghěnwéirán zàibáihuàshī lǎo zhèyàngxiědào: qīngzǎo/zhànzàirénjiājiǎoshàngde/rénjiātǎoxián,shuō/néngnenenánnántǎorénjiādehuān/tiānhánfēngjǐn,zhī/zhěngfēifēihuí,zhěngyòuhányòu/néngdàizheqiàoér,wēngwēngyāngyāngrénjiāfēi/néngjiàorénjiāzàizhú竿gāntóu,zuànxiǎo  zàishìxiānshēngkànlái,suīrán zhī , zhěngyòuhányòu ,dànréngrántíngzhǐfēixiáng yàoshíguānzhùrénjiān,qíngjiēpēngxiēnéngróngrěndezuòwéichǒuèdexiànxiàng shìéryǒnggǎndeyóudòushì  kànjìnrénjiānpíngshì,dònghóngchénchuòrén xiānshēngdeshī,shìshǒudesòng,gèngshìzàiwéizhèngmíng 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科